Vakumla Kürtaj

Vakumla Kürtaj

Vakumla Kürtaj | Kürtaj Ankara | Op. Dr. Nurten Koç

Vakum kürtaj karmen ya da karmen kanülü olarak isimlendirilen çeşitli kalınlıklardeki plastik kanüllerin rahim içine yerleştirilerek ters basınç yardımıyla aspirasyon yapılarak rahim içinin boşaltılması işlemidir.

Farklı gebelik boyutları ve şekilleri için ayrı ayrı özelleşmiş karmen kanülleri bulundurulmaktadır. Kanüller steril ve tek kullanımlıktır. Kürtaj yaptırmak isteyen Ankara'daki hastalar tekrar kullanılan kanüller ile işlem yapan yerlere dikkat etmelidir çünkü steril değildir ve sağlıksızdır. Bu yöntem vakum yöntemi kürtaj veya vakumla aspirasyon olarak da isimlendirilmektedir. Ankara'da gebelik sonlandırmada en çok bu yöntem tercih edilmektedir.

Vakumla Kürtaj Nasıl Yapılır?

Vakum kürtajdan önce tam jinekolojik muayene yapılır. Sonrasında transvajinal ultrasonografi çekilir ve hastanın hikayesi dinlenir.

Anestezi yapılmadan vakum kürtaj işlemi uygulamak mümkün olmayacağından, uygulanacak anestezi yöntemine karar verilir. Eğer herhangi bir engel yoksa genellikle sedayson adı verilen, hastanın damar yolundan verilen bir ilaç ile uyutulması işlemi olan genel anestezi yöntemi tercih edilir.

Bir diğer genel anestezi yöntemi olan narkozun sedasyondan farkı narkoz işlemi esnasında hastaya solunum yoluyla bayıltıcı bir gaz verilmesidir.

Hasta sedasyon ile uyutulduktan sonra ağrı/acı hissedemeyecek halde olur. Sedasyona alternatif olarak lokal anestezi de tercih edilebilir fakat lokal anestezide hastanın adet sancısına benzer bir ağrı hissetmesi ihtimali vardır. Bu yüzden sedasyon tercih edilebilir.

Lokal anestezide spekulum adı verilen alet vajene yerleştirildikten sonra rahim ağzında belli bölgelere lokal anestezi ilacı enjekte edilir.

Ankara vakum kürtaj yaptırmak isteyen değerli hastalarımız, işlem sırasında, enfeksiyon tehlikesini en aza indirgemek için, döl yolu adı verilen vajina içindeki kısım özel solüsyonlar yardımıyla anestezinin ardından temizlenir. Ardından tenekulum adı verilen bir alet yardımıyla rahim ağzı içine ulaşılabilmesi için tutturulur. Sonrasında vakumla kürtaj için karman kanüllerinin yerleştirilmesi adımına geçilir.

İlk olarak 4 milimetre çapındaki en küçük karman kanülü gebelik kesesinin bozulması amacıyla rahim içine yerleştirilerek hareket ettirilir. Ters basınç oluşturabilmek için karman kanülünün dışarıdaki ucuna enjektör takılır. Vakum aspirasyon adı verilen bu negatif basınç işlemi için elektrikli özel cihazlar son yıllarda enjektöre alternatif olarak kullanılmaktadır. 4 milimetrelik kanül aracılığı ile hamilelik materyalinin bir kısmı enjektöre dolar. Sonrasında, daha büyük kanüller yardımıyla işlem tekrarlanarak gebelik sıvısının tamamının tahliyesi sağlanır. İşlem sırasında kullanılan kanüller plastik ve tek kullanımlıktır.

Bazı durumlarda örneğin geç gebelik hallerinde karmen kanülü ile aspirasyon işleminden sonra küretle kazıma (kürtaj) işlemi de gebelik materyalinin tamamının tahliyesi için gerekli görülebilir.


Dr Nurten Koç Hemen Ara Dr Nurten Koç WhatsApp Hattı